Podpořte projekt Živá duše v nouzi finančním darem skrze portál darujme.cz - Podpořte nás zde.

Živá duše v nouzi

Živá duše v nouzi, z.s. je nezisková organizace založená s cílem podpořit zdravotně znevýhodněné, rodiny s dětmi a seniory v nouzi. Není nám lhostejná situace rodin, které se dostaly do svízelné situace a nemají dost prostředků na chod domácnosti, na výbavu do školy, na dětské koníčky, léky, apod.

Background image
Image

Živá duše v nouzi, z.s. je nezisková organizace založená s cílem podpořit zdravotně znevýhodněné, rodiny s dětmi a seniory v nouzi. Není nám lhostejná situace rodin, které se dostaly do svízelné situace a nemají dost prostředků na chod domácnosti, na výbavu do školy, na dětské koníčky, léky, ……

Proto jsme se rozhodli klientům pomoci zajistit základní materiální věci a upozornit na problém samoživitelek a seniorů – z mateřské, nízkého platu či důchodu musí uživit sebe a své děti, zaplatit nájem a veškerou režii domácnosti a to často bez alimentů nebo jen s hodně malou částkou, kterou dostávají od otců svých dětí.

V našem programu Živá duše pomáhá se zaměřujeme na pomoc klientům, kteří procházejí nějakou krizovou situací.

Naši partneři

TESCO
Plackovna
Penny
McG
Titan
Babykoutek
Beneficio
Led neon
Davocar
Mirakulum
RedX
Zoo shop bella
Image

Živá duše pomáhá

Program vznikl na pomoc rodinám a seniorům v nouzi. Lidé v nouzi se často dostávají do situací, ve kterých by stačila malá pomoc, ale protože nepřichází, problémy se zvětšují, a pak je řešení obtížné. Proto jsme se rozhodli pomáhat tyto situace našim klientům řešit. Chceme jim pomoci zajistit kvalitní život.

Poskytujeme kontakty a doporučení na další specialisty a organizace. Materiální pomoc nabízíme rodinám v náročné finanční situaci na základě jejich konkrétních potřeb. Věci zajišťujeme s pomocí dárců a sponzorů. Darovat mohou věci nové i použité konkrétním rodinám, které podporujeme. Za jakoukoliv finanční podporu, která nám pomůže náš projekt realizovat budeme rádi.